O nás / Kariéra

Naším hlavným cieľom je ponúknuť prémiovú úroveň čo najširšiemu okruhu zákazníkov. 

Chcete sa pridať k niektorému z tímov na čerpacích staniciach RealK? Nájdite si zamestanie, ktoré spĺňa Vaše očakávania.

JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH RÝDZO SLOVENSKÝCH SIETÍ ČERPACÍCH STANÍC

Hlavným odborom činnosti spoločnosti Real-k, s.r.o. (RealK) je maloobchodná distribúcia pohonných hmôt a prevádzkovanie sieti čerpacích staníc na Slovensku a v severnom Maďarsku. 

Na maloobchodnom trhu verejných čerpacích staníc pôsobí od r. 1997.

Okrem sieti čerpacích staníc v mieste svojho sídla, v Komárne na Novozámockej ceste, prevádzkuje vlastný autosalón so servisom v pozícii zmluvného partnera značiek MAZDA a KIA a reštauráciu Fiesta.

Spoločnosť REALK je sesterskou firmou RealHM, ktorá je významným slovenským subjektom na poli veľkoobchodu s pohonnými hmotami, mazivami a prevádzkovými kvapalinami. RealHM zo svojho skladu v Nových Zámkoch zabezpečuje pre sieť čerpacích staníc RealK výhradné zásobovanie pohonnými hmotami.

Spoločnosti RealK a RealHM patria charakterom vlastníckej štruktúry medzi súkromné rýdzo slovenské rodinné firmy strednej veľkosti bez zahraničnej kapitálovej účasti. Obe spoločnosti v tandeme si postupne vybudovali na slovenskom trhu distribúcie pohonných hmôt významnú stabilnú a všeobecne rešpektovanú pozíciu.

Prevádzka a obchod všetkých čerpacích staníc RealK je úplne v celom rozsahu zabezpečená prostredníctvom vlastných kmeňových zamestnancov, s priamym riadením z centrály v Komárne (žiadna zo staníc nie je prevádzkovaná samostatnými podnikateľmi formou franšízy, alebo prenájmu).
 

ŠPORT:

BC Komárno o.z.

Volejbalový klub Spartak UJS Komárno o.z.

COMMORA SERVIS príspevková organizácia

Tenisový klub Spartak Komárno o.z.

TJ Veľké Leváre o.z.

Komárňanský šachový klub

Telovýchovná jednota STEP o.z.

VZDELÁVANIE:

Základná škola Ul. pohraničná 9 Komárno

Mesto Komárno

SOCIÁLNA OBLASŤ:

Rodinné centrum SLUNCE, n.o.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne

REBEKA DS o.z.

SRRZ –RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským

INÉ:

Podunajské víno, s.r.o.

 

ZAŽI KVALITU

Naším cieľom je ponúknuť prémiovú úroveň čo najširšiemu okruhu zákazníkov. 

Hlavné motto spoločnosti RealK  ZAŽI KVALITU  úplne charakterizuje firemnú filozofiu, ktorá spočíva vo vysokej úrovni kvality, poskytovanej zákazníkom za atraktívne ceny. 

Dôraz na vysokú kvalitu je vo firme komplexný a zahŕňa, okrem predávaných produktov, tovarov a služieb, i samotné predajné priestory vrátane obsluhujúceho personálu. 

RealK sa maximálne snaží nasledovať súčasný trend moderného obchodu, ktorým je tzv. zážitkové nakupovanie.

Cieľom spoločnosti je maximálna spokojnosť zákazníkov, aby sa pre nich nakupovanie od prvej minúty stalo príjemným zážitkom a odcházali vždy naplnení pocitmi maximálneho uspokojenia. 
 

... PRE ČISTEJŠÍ SVET

Ochrana životného prostredia nie je pre spoločnosť RealK obmedzená len na plnenie príslušných zákonom daných predpisov.

V zmylse  motta ...PRE ČISTEJŠÍ SVET v rámci procesu komplexnej inovácie čerpacích staníc zavádza inovatívny systém hospodárenia s odpadmi nad rámec predpísanými platnými normami. 

Program aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia sa RealK snaží nenásilnou formou vlastného príkladu preniesť aj na správanie a návyky všetkých návštevníkov čerpacích staníc, klientov a partnerov.

Ústredie spoločnosti:

tel. : 035/ 773 10 07

e-mail: real-k@real-k.sk

 

Dávid Németh

manažér pre maloobchod

mob. : +421 907 885 000

e-mail: david.nemeth@real-k.sk

 

Mgr. Erik Nemček

manažér nákupu

mob. : +421 918  423 825

e-mail: erik.nemcek@real-k.skMgr. Anna Gubová

manažér pre controling a rozvoj siete

mob. : +421 911 288 009

e-mail: anna.gubova@real-k.sk

 

Lucia Ficzová, JUDr.

manažér pre marketing a PR,

mob. : +421 907 565 103

e-mail: realk.marketing@real-k.sk

 

Andrea Čtrnáctová

manažér ľudských zdrojov

mob. : +421 905 343 908

e-mail: andrea.ctrnactova@real-k.sk

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000