14. 2. 2024

Tankuj a vyhraj 130 x 100 EUR mesačne!

TANKUJ A VYHRAJ  130 x 100 EUR MESAČNE!

Za každé tankovanie ktoréhokoľvek druhu pohonnej hmoty  (nafta alebo benzín /všetky druhy/) alebo LPG na čerpacej stanici REAL - K v minimálnej výške 20,- Eur obdržíš zlosovaciu poukážku so špecifickým číslom.

Poukážku vyplň a vhoď do žrebovacej urny. Druhú časť si ponechaj! 

Potom už len sleduj svoj e-mail a náš web, lebo možno práve

TY budeš jedným zo 130  víťazov 100 EUR každý mesiac.

(Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle organizátora, na všetkých čerpacích staniciach PHM organizátora, ako aj  na webe organizátora. Výhercov budeme kontaktovať.)

ŽREBOVANIE

Súťaž je organizovaná v dobe od 01.03.2024 - 31.8.2024.

Každý mesiac žrebuejeme 130 výhercov, ktorí vyhrajú 100 €.

Mesačne sa hrá dokopy až o 13 000 EUR!

Žrebovanie o 130 x 100 Eur sa uskutoční jedenkrát mesačne,

a to vždy druhý utorok v mesiaci v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946.

Ďakujeme, že u nás tankujete!

Štatút súťaže "TANKUJ A VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC130 x 100 EUR"

Výherná listina Tankuj a vyhraj 130 x 100 eur - marec

Výherná listina Tankuj a vyhraj 130 x 100 eur - apríl

Výherná listina Tankuj a vyhraj 130 x 100 eur - máj

Výherná listina Tankuj a vyhraj 130 x 100 eur - jún

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000