Palivová karta TANK PLUS

NÁKUP POHONNÝCH HMÔT ZA PARTNERSKÉ CENY

Karta TANK PLUS je palivová platobná karta umožňujúca nákup pohonných hmôt za partnerské ceny na báze individuálnej zmluvnej zľavy.

Karta TANK PLUS predstavuje bezhotovostný komfort, tankovanie kvalitných palív v sieti čerpacích stanic RealK a k odberu pohonných hmôt priamo zo skladu Real HM Nové Zámky.

Karta TANK PLUS je váš kľúč k optimalizácii nákladov spojených s prevádzkou vašich vozidiel. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail: horvath@real-hm.sk

KARTA TANK PLUS

• výhodné tankovanie za partnerské ceny na báze zmluvnej zľavy 
• individuálne nastavenie platobných podmienok / fakturácie
• pohodlné tankovanie bez nutnosti platby v hotovosti
• neplatia sa žiadne servisné poplatky a paušály 
• zabezpečeni kreditného rizika formou ručitelskej doložky, nepouživajú sa bankové garancie, záložné práva

 

 

PARTNERSKÝ PORTÁL TANK PLUS 

• všetky náklady spojené s tankovaním vašich vozidiel  pod úplnou kontrolou
• kompletné údaje o čerpaní PHM - daňové doklady a súvisiace detailné reporty a prehľady
• on-line kontrola nad tankovaním v reálnom čase
• okamžité avízo o transakciách  a zmenách referenčných cien - SMS alebo e-mail
• v prípade potreby možnosť okamžitého blokovania kariet

 

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000