12. 2. 2022

Tankuj a vyhraj KIA RIO

Za každý nákup nad 20 € na čerpacích staniciach RealK obdržíš zlosovaciu poukážku.

Poukážku vyplň, vhoď do žrebovacej urny a druhú časť poukážky si uschovaj. 

ŽREBOVANIE

Každý mesiac 5 výhercov 20 € na každej čerpacej stanici RealK.

Šťastných výhercov 2 automobilov KIA RIO vyžrebujeme 30.12.2022 o 15:00 hod. v priestoroch Auto Centra v Komárne, vedľa čerpacej stanice RealK.

Náhradný termín losovania bude dňa 7.2.2023 o 10.00 hod. v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946. Žrebovanie prebehne v zmysle aktualizovanej zmeny v štatúte súťaže!

Štatút (pravidlá) súťaže "Tankuj a vyhraj KIA RIO" pre rok 2022 _31.1.2023

Žrebovacia listina súťaže: TANKUJ A VYHRAJ KIA RIO - náhradný termín

Sme radi, že u nás tankujete!

 

 

Výhercovia súťaže "Tankuj a vyhraj KIA RIO" pre rok 2022

Štatút (pravidlá) súťaže "Tankuj a vyhraj KIA RIO" pre rok 2022

Výhercovia žrebovania - december 2021

Výhercovia žrebovania - január 2022

Výhercovia žrebovania - február 2022

Výhercovia žrebovania - marec 2022

Výhercovia žrebovania - apríl 2022

Výhercovia žrebovania - máj 2022

Výhercovia žrebovania - jún 2022

Výhercovia žrebovania - júl 2022

Výhercovia žrebovania - august 2022

Výhercovia žrebovania - september 2022

Výhercovia žrebovania - október 2022

Výhercovia žrebovania - november 2022

Výhercovia žrebovania - december 2022

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000