14. 3. 2022

Výhercovia žrebovania - február 2022

KOMÁRNO        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. KINCER Ladislav 25.02.2022 B/08758    
2. LAMI Vincent 05.02.2022 B/01473    
3. VARGA Ondrej 02.02.2022 V/197820    
4. SZÉPEOVÁ Erika 26.02.2022 H/09260    
5. GARAI Ján 21.02.2022 H/07487    
           
ŠTÚROVO        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. BALOGH Marián 04.02.2022 H/01365    
2. TEJEŠ Andrej 11.02.2022 H/04546    
3. SYNAX Peter 01.02.2022 H/00180    
4. DAXNER Roman 12.02.2022 B/05204    
5. SLUKOVÁ Marta 23.02.2022 V/74449    
           
KOLÁROVO        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. LUKÁCS Imrich 18.02.2022 H/04873    
2. STEFAN Pál 10.02.2022 V/91925    
3. KRAJČÍROVÁ Laura 15.02.2022 H/04076    
4. KESZEG Szilárd 10.02.2022 H/02620    
5. GÖRNER Václav 19.02.2022 B/05100    
           
TRNAVA        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. NÁDASKÁ Jana 18.02.2022 B/07524    
2. ŠIMKO Jozef 21.02.2022 B/08830    
3. KAPLÁŇ Peter 06.02.2022 V/79416    
4. PULLMANNOVÁ Jana 16.02.2022 B/06973    
5. UHER Ľubomír 25.02.2022 B/10553    
           
TVRDOŠOVCE        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. RUZSIKOVÁ Henrieta 21.02.2022 H/07438    
2. BORSOVÁ Klára 02.02.2022 B/00570    
3. LESZKÓ Ildikó 23.02.2022 B/08270    
4. ARATÓ František 12.02.2022 H/03953    
5. KASÁŠ Miloš 25.02.2022 V/32701    
           
TEKOVSKÉ LUŽANY        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. VÁCLAVOVÁ Katarína 23.02.2022 B/06756    
2. ĎURICA Jaroslav 14.02.2022 B/04105    
3. BENKO Ľubomír 03.02.2022 H/00734    
4. KEČKÉŠ František 10.02.2022 B/02707    
5. BATÁR Zoltán 24.02.2022 V/22649    
           
VEĽKÝ KÝR        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. ZACHAROVÁ Danka 22.02.2022 H/09228    
2. FORMÁNEK Miroslav 02.02.2022 B/00569    
3. BARTOŇOVÁ Monika 12.02.2022 B/04987    
4. SZABÓ Ondrej 09.02.2022 B/03502    
5. KOSTOLÁNIOVÁ Jana 20.02.2022 B/08572    
           
TRENČÍN        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. MARČEK Pavol 15.02.2022 B/05492    
2. NÉMETH Tivadar 03.02.2022 B/01155    
3. ZUBOVÁ Ľubica 28.02.2022 B/11083    
4. ŠUBERTOVÁ Zuzana 11.02.2022 B/04192    
5. LAMAČKA Juraj 22.02.2022 B/08228    
           
NITRA - Dolné Hony        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. HARŤANSKÝ Richard 03.02.2022 B/01057    
2. BENC Miroslav 14.02.2022 B/06208    
3. MICHALKA Mário 28.02.2022 B/14220    
4. MLYNEK Radovan 11.02.2022 B/04912    
5. CHOBOT Stanislav 24.02.2022 H/11611    
           
OKOČ        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. GÖRFÖLOVÁ Mónika 13.02.2022 H/02812    
2. BOTH Alexander 03.02.2022 H/00423    
3. SZOMOLAIOVÁ Andrea 16.02.2022 B/03648    
4. CSÁPAI Ottó 04.02.2022 B/00699    
5. BÍROOVÁ Emília 24.02.2022 B/05472    
           
TRHOVÁ HRADSKÁ        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. BALOGHOVÁ Csilla 12.02.2022 H/03419    
2. DEÁK Tibor 03.02.2022 B/00792    
3. TÖRÖK Aneta 17.02.2022 H/05136    
4. FEKETE Vojtech 08.02.2022 H/02315    
5. PÁPAY František 17.02.2022 H/05280    
           
NITRA - Levická č. 3        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. PALŠA Ján 14.02.2022 H/08411    
2. SVORCÁK Vladimír 25.02.2022 B/16091    
3. ŠRANKOVÁ Mária 07.02.2022 B/04117    
4. KRŠIAK Stanislav 20.02.2022 B/12345    
5. ŠIMANSKÁ Daša 16.02.2022 B/09704    
           
DIAKOVCE        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. RENCZÉS Daniel 05.02.2022 B/01331    
2. BARTALOŠOVÁ Mária 24.02.2022 B/08025    
3. SZAKÁL Tomáš 10.02.2022 H/02950    
4. TÓTHOVÁ Mária 08.02.2022 B/02384    
5. HUDÁK Pavol 21.02.2022 H/06945    
           
CABAJ - ČÁPOR        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. BÍROVÁ Marta 04.02.2022 B/01574    
2. ŠILLÍK Jaro 26.02.2022 H/10991    
3. PALAKOVIČ Peter 11.02.2022 B/04521    
4. TOMAN Peter 01.02.2022 B/00300    
5. ŠOTTNÍK Ľuboš 25.02.2022 H/10734    
           
GBELY        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. JURKA Ľubomír 10.02.2022 B/02334    
2. JANÁKOVÁ Zuzana 27.02.2022 B/07663    
3. HORVÁTH Ivan 15.02.2022 B/03823    
4. GÁLOVÁ Eva 04.02.2022 H/00862    
5. SMOLINSKÁ Silvia 07.02.2022 B/01671    
           
SVINNÁ        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. LACOVÁ Petra 26.02.2022 H/04765    
2. VESELOVSKÝ Roman 18.02.2022 H/06387    
3. ĎURÍČEK Jerguš 15.02.2022 B/05117    
4. ANTALA Milan 26.02.2022 B/04913    
5. LEHOCKÝ Marek 09.02.2022 B/03177    
           
STARÁ TURÁ        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. LEŽOVIČ Marián 18.02.2022 B/06749    
2. SADLOŇ Lubo 09.02.2022 B/03204    
3. MAREK Jaroslav 28.02.2022 B/11200    
4. FRIDRIŠKOVÁ Viera 09.02.2022 H/03249    
5. PETRINEC Miroslav 02.02.2022 B/00721    
           
VEĽKÉ ROVNÉ        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. GAJDOŠÍK Karol 26.02.2022 H/06478    
2. HOLOŠ Ján 02.02.2022 B/00269    
3. KOZÁK Igor 11.02.2022 B/02469    
4. BACHRONÍK Juro 24.02.2022 B/05901    
5. IVORÍK Pavol 18.02.2022 B/04245    
           
NOVÉ ZÁMKY        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. MOLNÁR Gergely 27.02.2022 B/04779    
2. GERIČ Jozef 14.02.2022 H/04443    
3. ĎURINA Marián 17.02.2022 B/05314    
4. HOPPAN Peter 02.02.2022 H/00629    
5. LUDAŠ Roman 25.02.2022 V/19720    
           
KOMÁRNO - Bratislavská cesta        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. HRABOVSKY Juraj 06.02.2022 H/01836    
2. DOSZTÁL Gábor 11.02.2022 B/03445    
3. HOLENKA Peter 25.02.2022 V/32700    
4. SZELES Zoltán 07.02.2022 V/31879    
5. UZSÁK Gabriel 17.02.2022 B/05616    
           
HORNÉ SALIBY        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. HAJDÚ Zsolt 08.02.2022 B/01801    
2. VARGOVÁ Ildikó 11.02.2022 B/02764    
3. SZARKA Tibor 25.02.2022 H/06475    
4. SZABÓ Tibor 08.02.2022 B/01872    
5. DEÁK Vojtech 17.02.2022 H/04396    
           
SOLOŠNICA        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. DINUŠ Pavol 07.02.2022 B/01121    
2. BARTOŇ Ján 25.02.2022 H/04547    
3. GUTTMANN Karol 17.02.2022 B/03027    
4. GAŽI Roman 17.02.2022 B/03045    
5. ŠTERUSKÁ Ivana 09.02.2022 V/00115    
           
TRSTÍN        
  Výherca dátum č. poukážky    
1. PLEŠKOVÁ Alena 06.02.2022 H/01921    
2. BAČOVÁ Kristína 17.02.2022 V/00419    
3. HORVÁTH Štefan 23.02.2022 H/08640    
4. MOLNÁR Jaroslav 08.02.2022 H/02761    
5. ČÍPEL Jaroslav 06.02.2022 H/02209    
SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000