25. 1. 2023

TANKUJ a VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC 100 X 100€

Za každé tankovanie ktoréhokoľvek druhu pohonnej hmoty  (nafta alebo benzín /všetky druhy/) alebo LPG na čerpacej stanici RealK  v minimálnej výške 20,- Eur obdržíš zlosovaciu poukážku.

Poukážku vyplň a vhoď do žrebovacej urny. Potom už len sleduj náš web, lebo možno práve TY budeš víťazom 100 EUR každý mesiac.

(Výsledky žrebovania budú dostupné v sídle organizátora, na všetkých čerpacích staniciach PHM organizátora, ako aj  na webe. Výhercov budeme kontaktovať.)

ŽREBOVANIE

Každý mesiac žrebuejeme 100 výhercov, ktorí vyhrajú 100 €.

Mesačne sa hrá dokopy až o 10 000 EUR!

Súťaž je organizovaná v dobe od 01.02.2023 do 31.10.2023.

Žrebovanie o 100 x 100 Eur sa uskutoční jedenkrát mesačne, a to vždy druhý utorok v mesiaci v priestoroch budovy AUTO CENTRA na Novozámockej ceste č. 3946.

Sme radi, že u nás tankujete!

Štatút (pravidlá) súťaže "TANKUJ A VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC 100 X 100€

Výsledky:

- Február 2023

- Marec 2023

- Apríl 2023

- Máj 2023

- Jún 2023

- Júl 2023

-August 2023

-September 2023

-Október 2023

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000