5. 5. 2021

FORMULA 99+ / BEZ BIO

ULTRA-PRÉMIOVÝ BENZÍN BEZ BIO-ZLOŽIEK … PRE VŠETKY MOTORY!

FORMULA 99+ je ultra-prémiový vysoko výkonný benzín bez obsahu bio prímesí s oktánovým číslom vyšším než 99, ktorý účinne zvyšuje výkon motora.

Pri vývoji vysokooktánového paliva FORMULA 99+, bola namiesto BIO-zložky použitá nová špeciálna formula aditivácie, ktorá výrazne znižuje trecie straty. To má priaznivý vplyv na zvýšenie výkonu motora s pozitívnym dopadom na množstvo spotrebovaného paliva.

 

VLASTNOSTI
V čom je nové palivo FORMULA 99+ BEZ BIO lepšie

Neobsahuje klasický BIOLIEH (bioetanol), ktorý bol nahradený vďaka špeciálnym chemickým prímesiam (ETBE)

V novom palive je biotenaol v plnom rozsahu povinnej 10% prímesi nahradený špeciálnou chemickou prímesou - ETBE (Etyl-terc-butyl-éter- zlúčenina ethanolu a izobuténu)

ETBE na rozdiel od bioetanolu do sebe neviaže vodu

ETBE prináša zlepšenie klúčových parametrov nového paliva: vyššie oktánové číslo (nad 100 oktánov) + vyššia výhrevnosť = efektívnejšie spalovanie

ETBE zlepšuje biologickú odbúrateľnosť

Zlepšená čistiaca schopnosť paliva

Inovované palivo si zachováva silný detergentný (čistiaci) účinok, podporujúci proces odstraňovania nečistôt a karbonizačných úsad v spalovacom priestore motora

Bezproblémovo vyhovuje všetkým spaľovacím motorom!

 

PRÍNOSY
Prečo sa oplatí palivo FORMULA používat

Zvýšenie výkonu (oktány)

Vyššia úspora (výhrevnosť)

Dlhší dojazd v počte najazdených km na rovnaký objem paliva (oktány+výhrevnosť)

Bezproblémová dlhodobá skladovateľnosť (neobsahuje bioetanol)

Kludný chod motoru a bezproblémové štartovanie (čistiaci a mazací účinok)

Zníženie negativního vplyvu na životné prostredie (inovované zloženie paliva s lepšou odbúrateľnosťou)

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000