26. 4. 2021

Výhercovia žrebovania - september 2021

KOMÁRNO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VARGOVÁ Andrea 16.09.2021 B/07937
2. HEISZKI Ivan 22.09.2021 B/10977
3. SÁRAI Zoltán 01.09.2021 B/00099
4. Ing. TÁRNOK Árpád 13.09.2021 B/06274
5. KOCSIS Viliam 10.09.2021 V/192138
       
ŠTÚROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. SZŰCS Judit 22.09.2021 V/70946
2. BECSEOVÁ Helena 03.09.2021 B/01550
3. FARKAŠOVÁ Helena 03.09.2021 H/01628
4. ELZER Imrich 07.09.2021 V/70576
5. SEIFERT Jozef 11.09.2021 H/06239
       
KOLÁROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TÓTHOVÁ Helena 13.09.2021 H/04710
2. JUHÁSZ Tibor 01.09.2021 H/00118
3. PRELEC Peter 23.09.2021 H/07687
4. JANCSÓ Zoltán 06.09.2021 H/02160
5. UDVARI František 15.09.2021 H/05148
       
TRNAVA    
  Výherca dátum č. poukážky
1. BEDNÁR Radomír 30.09.2021 H/05255
2. JÁNOŠÍK Peter 22.09.2021 B/01188
3. ZELENSKÁ Adriana 05.09.2021 B/02400
4. NEMEŠ Marian 01.09.2021 V/74899
5. KAPLÁŇ Peter 19.09.2021 H/10540
       
TVRDOŠOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. ANDRAŠKO Štefan 05.09.2021 H/02226
2. VRBOVÁ Adriana 18.09.2021 H/08277
3. REGÁS Jozef 07.09.2021 H/02954
4. BORBÉLYOVÁ Karmen 30.09.2021 H/13460
5. ŠPÁK Roman 14.09.2021 V/32918
       
TEKOVSKÉ LUŽANY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. KORCSEK Kornel 22.09.2021 B/09626
2. NÉMETH Henrich 13.09.2021 B/05633
3. SZABÓ Marian 02.09.2021 H/00897
4. KONCZ Ján 05.09.2021 H/02047
5. MOLNÁR Oliver 24.09.2021 V/21883
       
VEĽKÝ KÝR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. SZÁRAZ Miroslav 28.09.2021 B/16623
2. BORLOK Jozef 02.09.2021 B/01076
3. SEIDL Tibor 13.09.2021 B/08058
4. DRAHOŠ Štefan 25.09.2021 B/15014
5. FORMÁNEK Miroslav 07.09.2021 B/04147
       
TRENČÍN    
  Výherca dátum č. poukážky
1. PEŤOVSKÁ Alena 02.09.2021 B/00851
2. BURDEJ Daniel 13.09.2021 B/06105
3. MAZÁK Viktor 01.09.2021 B/00436
4. VIGAŠ Július 23.09.2021 B/10225
5. MIČO Ľubomír 13.09.2021 B/06040
       
NITRA - Dolné Hony    
  Výherca dátum č. poukážky
1. DVORSKÁ Eva 23.09.2021 B/16398
2. BILOVSKÝ Roland 12.09.2021 B/08615
3. ZELENKOVÁ Eva 29.09.2021 H/20578
4. HADŽOVÁ Janka 13.09.2021 B/09396
5. ŠTEVČÍK Martin 20.09.2021 B/14041
       
OKOČ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. GÁBOVICS Koloman 25.09.2021 H/07393
2. CZAKÓ Richard 10.09.2021 H/02837
3. VERES Tibor 26.09.2021 H/07635
4. MÉRIOVÁ Krisztina 18.09.2021 B/05501
5. VINCZE Štefan 02.09.2021 H/00632
       
TRHOVÁ HRADSKÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. MOLNÁR Róbert 20.09.2021 B/07788
2. KATONA Tamáš 30.09.2021 H/11154
3. ALMÁSI Ernő 10.09.2021 B/03652
4. VÉGH Erik 29.09.2021 B/10819
5. KÁROLYI Melinda 28.09.2021 H/10763
       
NITRA - Levická č. 3    
  Výherca dátum č. poukážky
1. LABUDA Dominik 18.09.2021 H/01318
2. DEPEŠ Štefan 03.09.2021 H/01647
3. ČÍK Miloš 09.09.2021 B/06320
4. IŠTVANEC Martin 13.09.2021 B/09361
5. LONTOŠOVÁ Slávka 20.09.2021 B/14107
       
DIAKOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TANKOVÁ Vanessa 29.09.2021 H/12260
2. ČEMANOVÁ Lenka 03.09.2021 B/01057
3. CSONTOS Csaba 27.09.2021 H/11318
4. CSONGÁROVÁ Brigita 21.09.2021 B/08841
5. VARGOVÁ Silvia 16.09.2021 B/07140
       
CABAJ - ČÁPOR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. HOLLÝ Marcel 22.09.2021 H/12187
2. GUBISOVÁ Iveta 01.09.2021 H/00093
3. LENČÉŠ Ján 29.09.2021 B/15736
4. HALAMA Luboš 16.09.2021 B/09189
5. FRANTOVÁ Monika 06.09.2021 H/03372
       
GBELY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. UHRINEC Ján 09.09.2021 H/03757
2. VRANOVIČ Jaroslav 18.09.2021 B/07685
3. PIVONKA Pavol 27.09.2021 H/11539
4. JURKA Ľubomír 08.09.2021 B/03383
5. HUSZÁROVÁ Dagmar 23.09.2021 B/09858
       
SVINNÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. KREHENBIELOVÁ Ľubica 30.09.2021 B/03956
2. DRGOVÁ Emília 09.09.2021 B/02786
3. MAZÁKOVÁ Katka 05.09.2021 B/01473
4. CHUDÝ Ján 10.09.2021 H/03887
5. JÁNOŠÍK Pavol 01.09.2021 B/00241
       
STARÁ TURÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. PILÁT Milan 06.09.2021 H/03300
2. HULVÁK Samuel 22.09.2021 B/11822
3. NOVÁKOVÁ Ľubica 24.09.2021 H/12564
4. ANTALOVÁ Zlatica 10.09.2021 B/05445
5. MICHALIDES Miro 13.09.2021 B/06950
       
VEĽKÉ ROVNÉ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VIŠŇOVSKÝ Peter 23.09.2021 B/07369
2. POLÁŠKOVÁ Anna 06.09.2021 H/01839
3. ZAJACOVÁ Stanislava 14.09.2021 B/04495
4. STAROVSKÝ Pavel 02.09.2021 B/00607
5. JAŠÍK Marek 11.09.2021 H/03426
       
NOVÉ ZÁMKY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VIDOVÁ Sabina 26.09.2021 B/10092
2. DRÁFIOVÁ Andrea 19.09.2021 B/07841
3. HRUŠKA Štefan 24.09.2021 H/09287
4. NAGY Zoltán 04.09.2021 H/00494
5. NEHÉZ Robert 28.09.2021 H/05056
       
KOMÁRNO - Bratislavská cesta    
  Výherca dátum č. poukážky
1. FUČEKOVÁ Iveta 14.09.2021 H/05671
2. TÓTH Žigmund 08.09.2021 V/25216
3. BALOGH Marián 20.09.2021 V/25762
4. BORVÁK András 17.09.2021 V/25627
5. GERENCSÉRI Ján 30.09.2021 H/12376
SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000