4. 6. 2021

Výhercovia žrebovania - máj 2021

KOMÁRNO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. HNAT Ondrej 08.05.2021 H/03564
2. HARIS Tihamér 17.05.2021 V/187361
3. TALLOSI Ján 18.05.2021 H/07833
4. HOLOCSY Katalin 16.05.2021 H/07047
5. TÓTH Tibor 05.05.2021 B/01785
       
ŠTÚROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. CSÉPLŐ Bence 17.05.2021 H/09396
2. VOJTEK Jozef 26.05.2021 B/13581
3. MOLNÁR Gabriel 04.05.2021 B/01901
4. JÓBOVÁ Renáta 12.05.2021 B/06641
5. KARDOŠ Tibor 27.05.2021 H/14522
       
KOLÁROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TÓTHOVÁ Adriana 16.05.2021 H/05501
2. RIGÓOVÁ Katarína 06.05.2021 B/01897
3. FÜLÖP Peter 20.05.2021 H/06561
4. JANCSÓOVÁ Tímea 07.05.2021 H/02179
5. CSADIOVÁ Alexandra 27.05.2021 H/09043
       
TRNAVA    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VAJGEL Mário 11.05.2021 H/05404
2. BLAŽO Eduard 24.05.2021 B/11468
3. JURICOVÁ Ingrid 18.05.2021 B/08772
4. BULLA Karol 23.05.2021 B/11127
5. ŠKERKOVÁ Adriana 01.05.2021 V/71424
       
TVRDOŠOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. DEMÁCSEKOVÁ Mária 21.05.2021 H/09216
2. KOŠÍK Ján 12.05.2021 B/05661
3. TOMŠÍK Peter 30.05.2021 B/13311
4. KAMOCSAI Ján 23.05.2021 H/10128
5. VACULA Rudolf 08.05.2021 V/31510
       
TEKOVSKÉ LUŽANY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. CALETKA Karol 11.05.2021 H/04765
2. MACZKO Zoltán 11.05.2021 H/04419
3. NÉMETHOVÁ Viktória 06.05.2021 B/02418
4. KAKAS Pál 27.05.2021 H/10886
5. VARGA Szabolcs 03.05.2021 H/01107
       
VEĽKÝ KÝR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. POLINOVÁ Iveta 29.05.2021 H/17456
2. HOLÚBEK Andrej 21.05.2021 H/12253
3. HOPPANOVÁ Daniela 19.05.2021 B/11137
4. ŠEBÍKOVÁ Jarmila 10.05.2021 H/06339
5. SELICKÝ Štefan 24.05.2021 H/14132
       
TRENČÍN    
  Výherca dátum č. poukážky
1. KURINCOVÁ Jarka 16.05.2021 B/06933
2. VRŠANSKÝ Vladimír 04.05.2021 B/01565
3. ČERVEŇANSKÝ Peter 24.05.2021 B/10346
4. ŠVAJDLENÍK Rastislav 18.05.2021 B/07711
5. BAJZOVÁ Mariana 14.05.2021 B/06208
       
NITRA - Dolné Hony    
  Výherca dátum č. poukážky
1. MARTIŠKA Ľuboš 25.05.2021 B/17567
2. BARTO Pavel 17.05.2021 V/58408
3. DAŇO Ján 02.05.2021 B/00942
4. ZABÁK Boris 14.05.2021 V/58383
5. HUBINSKÝ Tomáš 22.05.2021 B/15511
       
OKOČ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. INCZÉDIOVÁ Marta 23.05.2021 H/06406
2. PRÁGAI Zoltán 17.05.2021 H/04791
3. BERECZKI Tibor 21.05.2021 H/05803
4. PELLEROVÁ Helena 04.05.2021 H/01177
5. SOÓS Lajos 27.05.2021 H/07288
       
TRHOVÁ HRADSKÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TENGERIOVÁ Edita 07.05.2021 H/02545
2. CSÉFALVAI Attila 20.05.2021 H/07804
3. JANOVSKÁ Jana 17.05.2021 V/00794
4. BARTALOS Florencia 09.05.2021 H/03708
5. BEDE Lóránt 16.05.2021 H/06528
       
NITRA - Levická č. 3    
  Výherca dátum č. poukážky
1. BERE Mário 16.05.2021 H/11285
2. ADAMEOVÁ Zuzana 09.05.2021 B/06225
3. ČURGALOVÁ Simona 01.05.2021 H/00631
4. SÜTTÖOVÁ Jana 17.05.2021 B/11857
5. ŠVECOVÁ Andrea 10.05.2021 H/00922
       
DIAKOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. POLGÁR Benjamin 02.05.2021 H/00736
2. ŽARNÓCAY Blažej 10.05.2021 H/04596
3. BALÁZS Norbert 13.05.2021 B/05786
4. CSADI Rastislav 26.05.2021 H/10934
5. ŽITŇÁK Štefan 21.05.2021 H/08851
       
CABAJ - ČÁPOR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. RUDŇANSKÝ Michal 04.05.2021 B/01867
2. VAGUNDA Jozef 27.05.2021 B/14073
3. KUKAN Jaroslav 06.05.2021 B/03010
4. LEŠŠOVÁ Anna 12.05.2021 H/06613
5. ANDREJIČKA Marián 22.05.2021 H/11747
       
GBELY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VALLA Peter 14.05.2021 B/05735
2. KOMORNÁ Jana 26.05.2021 H/10411
3. VRBA Branislav 02.05.2021 B/00668
4. KOHÚTOVÁ Beata 11.05.2021 B/04614
5. JANSKÁ Eva 13.05.2021 H/05248
       
SVINNÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. BALÁZ Vlastimil 21.05.2021 H/08776
2. MIKULOVSKÁ Zuzana 07.05.2021 B/02837
3. CHUDÁ Lenka 28.05.2021 H/11917
4. TUNEGA Ľubomír 20.05.2021 H/08386
5. MIŠUTA Jana 13.05.2021 H/05523
       
STARÁ TURÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. NOVÁKOVÁ Ľubica 17.05.2021 H/08389
2. VYCHLOPENOVÁ Dana 05.05.2021 B/02596
3. BUNOVÁ Ľubica 31.05.2021 H14649
4. ČAMARA Ivan 24.05.2021 H/11330
5. FILUS Jaroslav 11.05.2021 H/05508
       
VEĽKÉ ROVNÉ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. DUŠÍK Milan 10.05.2021 H/03301
2. BONEC Jozef 24.05.2021 B/07676
3. SOJKOVÁ Terézia 06.05.2021 B/01888
4. ŠIMÍKOVÁ Simona 27.05.2021 B/08458
5. MICHALISKOVÁ Michaela 12.05.2021 H/04169
       
NOVÉ ZÁMKY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. BEŇOVÁ Lucia 21.05.2021 B/07325
2. Ing. SIMIČOVÁ Viera 16.05.2021 B/09614
3. POLÁKOVÁ Zora 31.05.2021 B/10632
4. JURÁMIK Peter 03.05.2021 H/01038
5. KOCISKY Peter 11.05.2021 H/03655
       
KOMÁRNO - Bratislavská cesta    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TAKÁCSOVÁ Patrícia 27.05.2021 B/10750
2. SZABÓOVÁ Alexandra 12.05.2021 H/04939
3. PINTOVÁ Boglárka 06.05.2021 H/02233
4. LEHOTSKÁ Diana 19.05.2021 B/07578
5. MOLNÁR Kozma Éva 28.05.2021 B/11184
SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000