1. 4. 2021

Výhercovia žrebovania - marec 2021

KOMÁRNO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. BARTAL Jozef 13.03.2021 H/04005
2. POLÁK Štefan 01.03.2021 V/184072
3. ŠPÁK Zsuzsa 31.03.2021 V/185480
4. GYÖRGY Peter 28.03.2021 H/08709
5. HORVÁTH Milan 01.03.2021 V/17262
       
ŠTÚROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. JUHÁSZ Tibor 16.03.2021 V/66383
2. LELÓCZKY Attila 05.03.2021 H/01941
3. VIRSINSZKY Robert 12.03.2021 B/05055
4. FARKAS Martin 30.03.2021 H/12259
5. Dr. SIDÓ Silvester 20.03.2021 H/08200
       
KOLÁROVO    
  Výherca dátum č. poukážky
1. TÁNCZOS Tihamér 05.03.2021 H/01220
2. NAGYOVÁ Mária 17.03.2021 H/04287
3. RADVÁNYI Peter 02.03.2021 H/00376
4. HENGERIČ Atila 30.03.2021 H/07569
5. ŠÁLI Marian 02.03.2021 H/00363
       
TRNAVA    
  Výherca dátum č. poukážky
1. NÉMETY Mária 28.03.2021 B/11438
2. DEMOVIČOVÁ Jana 16.03.2021 H/06497
3. PINKE Albert 24.03.2021 V/70210
4. CZANÍK Silvester 04.03.2021 B/01675
5. PIVKA Marek 31.03.2021 B/12608
       
TVRDOŠOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. RUZSIKOVÁ Henrieta 05.03.2021 H/01521
2. GYUREK Zsolt 12.03.2021 H/04130
3. ŠEMRIVEC Marián 24.03.2021 B/08308
4. ŠTREBA Štefan 02.03.2021 B/00650
5. ANCSIN Róbert 22.03.2021 B/07522
       
TEKOVSKÉ LUŽANY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. ŠUKOLA Kornel 23.03.2021 B/07216
2. HANULA Gabriel 08.03.2021 H/02373
3. KOVÁČ František 11.03.2021 B/03434
4. Ing. KISS Gyula 23.03.2021 B/07305
5. BIELA Valéria 26.03.2021 B/08292
       
VEĽKÝ KÝR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. VACHO Peter 02.03.2021 H/00636
2. HUDEC Vlado 30.03.2021 H/13228
3. BOTT Pavol 19.03.2021 H/08203
4. PIRNOSOVÁ Mária 01.03.2021 B/00328
5. BALÁŽOVÁ Marianna 22.03.2021 B/09441
       
TRENČÍN    
  Výherca dátum č. poukážky
1. URBANOVÁ Miroslava 28.03.2021 H/09334
2. BLAŽEJOVÁ Kristína 03.03.2021 H/00738
3. ŠIMONIČOVÁ Terézia 12.03.2021 B/03725
4. JAKAB Michal 16.03.2021 B/05091
5. BAGÍN Lukáč 09.03.2021 H/02812
       
NITRA - Dolné Hony    
  Výherca dátum č. poukážky
1. HUPKA Peter 21.03.2021 H/12639
2. SLOVÁKOVÁ Milka 15.03.2021 B/08684
3. VOZÁR Pavol 27.03.2021 H/16378
4. KARAJOVÁ Jana 19.03.2021 H/11468
5. MOLNÁROVÁ Monika 10.03.2021 V/57165
       
OKOČ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. GAÁLOVÁ Ľubica 22.03.2021 B/04712
2. PUZSÉR Ferenc 01.03.2021 H/00066
3. RÁCZ Melinda 29.03.2021 H/06195
4. BAJCSI Žigmund 03.03.2021 H/00413
5. KÉRI Robert 21.03.2021 H/04528
       
TRHOVÁ HRADSKÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. KATONA Tibor 31.03.2021 H/11377
2. PUHOVÁ Monika 12.03.2021 B/04021
3. VARGA Miroslav 27.03.2021 B/09677
4. KUBÁNYI Kristíán 11.03.2021 B/03829
5. NAGY Ignác 01.03.2021 H/00169
       
NITRA - Levická č. 3    
  Výherca dátum č. poukážky
1. SLÍŽ Ivan 10.03.2021 B/01139
2. CHOVANEC Vladimír 26.03.2021 B/14605
3. Ing. BUCHTOVÁ Darina 05.03.2021 H/00619
4. BUREKA Juraj 15.03.2021 B/08174
5. BERKES Marian 30.03.2021 H/17650
       
DIAKOVCE    
  Výherca dátum č. poukážky
1. FISCHER Teodor 12.03.2021 H/04297
2. SZEKERES Imrich 31.03.2021 B/11437
3. BÁCSAY Csaba 14.03.2021 H/05266
4. VINCZE Ľudovít 10.03.2021 H/03460
5. POPLUHÁR Tibor 21.03.2021 B/07620
       
CABAJ - ČÁPOR    
  Výherca dátum č. poukážky
1. ŠURÁBOVÁ Terézia 18.03.2021 B/07210
2. CINTULA Ján 27.03.2021 B/11017
3. FLOREK Vladimír 23.03.2021 H/09235
4. KURUCOVÁ Božena 31.03.2021 B/12671
5. ĎURÍK Peter 05.03.2021 B/01902
       
GBELY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. PARDUBSKÝ Milan 15.03.2021 V/07103
2. MIKULIČKA Zdeno 02.03.2021 B/00487
3. SMOLINSKÝ Peter 23.03.2021 B/07463
4. ČIERNY Radomir 12.03.2021 B/04258
5. IVANOVÁ Michaela 30.03.2021 H/09631
       
SVINNÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. ŠEVČÍK Ján 19.03.2021 B/05761
2. MERKOVÁ Monika 02.03.2021 B/00607
3. GAVALDOVÁ Darina 19.03.2021 B/05777
4. CHALUPKA Michal 30.03.2021 B/09229
5. SYROKOVÁ Anna 25.03.2021 H/07408
       
STARÁ TURÁ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. PECKA Martin 16.03.2021 B/05590
2. HALINÁROVÁ Monika 04.03.2021 B/01292
3. KLOGNEROVÁ Jana 05.03.2021 H/01700
4. RIGO Jozef 18.03.2021 H/06333
5. KOVÁČ Pavol 24.03.2021 B/08288
       
VEĽKÉ ROVNÉ    
  Výherca dátum č. poukážky
1. PÁNIK Jozef 28.03.2021 H/07161
2. RATULOVSKÝ Ján 12.03.2021 H/02975
3. HOLOŠ Ján 25.03.2021 B/06344
4. TARABÍK Alojz 15.03.2021 B/03941
5. MAKOVÁ Anna 04.03.2021 B/00801
       
NOVÉ ZÁMKY    
  Výherca dátum č. poukážky
1. CZIBOR Gabriel 21.03.2021 H/06197
2. GLOGAS Robert 17.03.2021 H/04984
3. TIHANYI Attila 11.03.2021 B/03133
4. KRUFT Miroslav 01.03.2021 H/00038
5. DANÁČOVÁ Lucia 22.03.2021 B/02852
       
KOMÁRNO - Bratislavská cesta    
  Výherca dátum č. poukážky
1. HORVÁTH Tomáš 15.03.2021 B/04502
2. MAYER János 19.03.2021 B/05702
3. KRAJMEROVÁ Lenka 30.03.2021 B/09213
4. NAGY Zoltán 23.03.2021 H/06968
5. HÜBSCH Mikuláš 06.03.2021 B/01900
SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000