18. 5. 2022

TANKUJ v Hurbanove a VYHRAJ týždenne 333 €

     Ako na to?

- natankuj ktorékoľvek palivo (benzín, diesel, LPG) na čerpacej stanici RealK v Hurbanove min. za 20 €

- pri pokladni obdržíš zlosovaciu poukážku, ktorú vyplníš a vhodíš do zlosovacej urny

- druhú časť poukážky si uschovaj 

- žrebovanie každý pondelok o 15:00 hod. priamo na čerpacej stanici RealK Hurbanovo

- výhercu 333 € budeme kontaktovať 

- súťaž trvá od 18.5.2022 do 4.9.2022

- posledné žrebovanie sa uskutoční 5.9.2022

Podmienky súťaže

SPÄŤ

SPOJTE SA S NAMI

REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno  |  real-k@real-k.sk  |  +421 907 885 000